Dvadsatoro Slovenskej ligy

1
1.
Namiesto miliardy do stíhačiek, dáme nenávratný príspevok pre mladé rodiny.
2.
Nie menší starobný dôchodok ako priemerná mzda v HDP (1060,-€).
2
3
3.
Zavedieme trvalý mesačný rodičovský príspevok na výchovu detí vo výške za prvé dieťa 20% , druhé dieťa 15% a tretie dieťa 10% z priemernej mzdy v HDP.
4.
Skoncujeme so zadlžovaním mladých rodín a postavíme im 80 tisíc bytov slovenskými firmami.
4
5
5.
V súlade s európskou sociálnou chartou nik nemôže občana SR pripraviť o strechu nad hlavou.
6.
Zdravie občana povýšime na národný záujem.
6
7
7.
Jednotný národný vzdelávací program sa musí stať strategickým záujmom Slovenska.
8.
Zastavíme deformovaný výklad slovenskej histórie, zmeníme systém podpory slovenskej kultúry doma a vo svete.
8
9
9.
Vymožiteľnosť práva a právom chránených záujmov každého občana musí byť zabezpečené do jedného roka.
10.
Nevyhnutnosťou zmien v slovenskej ekonomike je oslobodenie fyzických a právnických osôb spod byrokratizácie štátu a viac prirodzeného práva.
10
11
11.
Zavedieme zníženie daní. Daň z príjmu fyzických osôb na 10 percent a nefunkčný systém DPH zmeníme na osvedčenú daň z obratu vo výške 10 percent. Zvýši sa kúpyschopnosť a životná úroveň obyvateľstva a odstráni sa šedá ekonomika.
12.
Zmena volebného systému z jedného volebného obvodu na 80 volebných obvodov. Maximálny počet 80 poslancov v NR SR a ich odvolateľnosť.
12
13
13.
Odstránime jednostrannosť verejnoprávnych médií a zabezpečíme vydávanie tlačeného verejnoprávneho denníka.
14.
Podporíme vidiek, gazdovstvá a zabezpečíme potravinovú sebestačnosť Slovenska.
14
15
15.
Vrátime energetiku a strategické podniky do rúk štátu.
16.
Zriadime vlastné bankovníctvo a poisťovníctvo a zavedieme stopercentné ručenie bankových vkladov.
16
17
17.
Skoncujeme s korupciou a zneužívaním právomoci verejného činiteľa.
18.
Presadíme osobnú zodpovednosť zamestnancov štátnej správy a verejnej správy za škodu spôsobenú nesprávnym rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom.
18
19
19.
Zriadenie domobrany považujeme za základ bezpečnosti a obrany štátu.
20.
Suverenita, sloboda, spolupráca na všetky svetové strany a vojenská neutralita sú zásadami zahraničnej politiky.
20