Členský príspevok

Ctení členovia a pridružení členovia hnutia Slovenská liga.

Členské príspevky hnutiu  prosím posielajte na na bežný účet hnutia vedený v banke SLSP: IBAN: SK66 0900 0000 0051 6359 6905