Kontakt

 

Slovenská liga – politické hnutie

Šamorínska 10314/10, 821 06 Bratislava

IČO: 30797217, Číslo registrácie: 203-2004/13074
Bankové spojenie: SK27 0900 0000 0051 6506 8030

tel.: +421 949 844 499, +421 904 149 782

email: info@hnutieslovenskaliga.sk