Zastavíme deformovaný výklad slovenskej histórie!

Trianonská trauma je nepodložená 

Na Kráľovstvo uhorské nemajú dnešní Maďari, potomkovia „Arpádovcov,“ žiaden historický nárok, nemajú žiaden historický dokument!

Dvojkríž na trojvrší

Kráľovstvo uhorské bolo minimálne od čias  Žigmunda Luxemburského až do „maďarsko-rakúskeho vyrovnania”  (v skutočnosti sprisahania proti Slovákom), prezentované výhradne erbom dvojkríž na trojvrší.

Arpádovské brvná

Historicky bolo geopolitické územie predkov dnešných Maďarov prezentované výhradne erbom Arpádovcov – arpádovskými brvnami!

Kardinál Kráľovstva uhorského Alexander Rudnay

Dôkazom sú aj insígnie z litografie kardinála Rudnaya z roku 1829 zhotoveného pri  príležitosti jeho tajného vysvätenia za kardinála Kráľovstva uhorského. Originál je v depozite galérie Albertína vo Viedni. Prečo na tomto obraze kardinála Rudnaya chýba na insígnii časť s erbom arpádovské brvná? Obdobné insígnie Kráľovstva uhorského čisto s erbom dvojkríž na trojvrší možno vidieť aj na obrazoch niektorých rakúsko-uhorských politikov 19. storočia umiestnených na prvom poschodí bratislavského Primaciálneho paláca pri Zrkadlovej sieni.

Žigmund Luxemburský a historické územia

Na sk.wikipedia.org pod heslom Žigmund Luxemburský si môžete pozrieť obraz Cisár Svätej ríše rímskej, kde sú vyobrazené geopolitické územia, ktoré vtedy ovládal. Každý z vyobrazených piatich erbov predstavuje jedno konkrétne historické územie. Slovenský dvojkríž na trojvrší tu má samostatné miesto!

Trianonská trauma je politikmi pestovaná trauma

Je to politikmi umelo pestovaný pocit kolektívnej krivdy, za ktorým stoja iné, pre nás Slovákov mimoriadne závažné slová!

Slová „veľmi významného Maďara, známeho umiernenosťou a bezúhonnosťou…” Tento významný Maďar, Albert Apponyi (1846-1933), diskutoval s R. W. Setonom-Watsonom (1879-1951) o maďarizácii Slovákov. Seton-Watson sa ho opýtal:
A čo bude na konci celého tohto hnutia (maďarizácie) ? 
– No, –  odpovedal umiernený a bezúhonný pán, –  jednoducho budeme pokračovať dovtedy, pokým Slováci neprestanú existovať.

Maďarizácia sa vonkoncom neskončila Trianonom!

Poznáte ich po ovocí!

Ing. Peter HANIC

Tiež sa ti môže páčiť