Predsedníctvo

Podpredseda,
štatutár hnutia

Mgr. Jozef Behýl

Podpredseda,
štatutár hnutia

Mgr. Roman Ruhig 

Podpredseda,
štatutár hnutia

Mgr. Tibor Cabaj

Člen
predsedníctva

Ing. Eva Zelenayová

Člen
predsedníctva

Prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc.,Dr.,SVS

Člen
predsedníctva

JUDr. Emil Vaňko

Člen
predsedníctva

Marian Haľko

Člen
predsedníctva

Ing. Dušan Cais

Člen
predsedníctva

Bc. Tomáš Vaňo

Revízna
komisia

Ivica Rokošná

Revízna
komisia

Viliam Grosetian

Rozhodcovská
komisia

Peter Papco

Rozhodcovská
komisia

Vladimír Čonka

Rozhodcovská
komisia

Katarína Prokopová

Sekretár

Ing. Vladimír Malý