Slovenskú ligu vedie Vladimír Mečiar

V sobotu 9. novembra 2019  sa v Trenčíne uskutočnil republikový snem hnutia  Slovenská liga. Zúčastnilo sa ho 151 členov, ktorí volili funkcionárov politického subjektu a zákonným spôsobom vyhlásili, že Slovenská liga  ide do parlamentných volieb 2020.   Predsedom hnutia sa stal Vladimír Mečiar. Snem sa konal za prítomnosti aj verejnosti.

Na začiatku zaznela štátna hymna v podaní sólistu opery SND Ivana Ožváta.  Na sneme privítali kňaza ThDr. Jána Košiara, ktorý sa prihovoril k prítomným a zaželal im „nielen úspešné rokovanie, ale aj volebný úspech, ktorý z vás urobí rozhodujúcu politickú silu, čo zastaví najmä morálny rozvrat našej spoločnosti a štátu“. Poukázal na skutočnosť, že dnešné novopohanstvo predstavuje vážne nebezpečenstvo, lebo chce človeka presvedčiť, že „staré dobré zásady vyjadrené v Desatore sú smiešne a nemoderné“! Na záver požehnal členov snemu,  všetkých členov hnutia i jeho voličov.

Pozdravné slová pripojil aj ďalší hosť snemu, predseda Ľudovej strany Andreja Hlinku Jozef Sásik.

Snem pokračoval schválením programu, rokovacieho poriadku a spôsobu voľby orgánov hnutia. Po zvolení predsedu, predsedníctva, revíznej a rozhodcovskej komisie Vladimír Mečiar  oboznámil členov snemu s úlohami a programom hnutia. „Stav v štáte nás núti opäť sa vrátiť“, povedal a pokračoval: „Programová kríza žiada pomoc všetkých občanov, bez korupcie, korytárstva, slúžiť svojmu národu, jeho blahu. Úlohy, ktoré treba splniť sú také veľké, že musíme  hľadať všetkých, ktorí chcú pomôcť a ísť do nového zápasu. Stávame sa straníkmi, aby sme spoločnosť viedli k hlbokej premene“, zdôraznil. Zhodnotil súčasný stav politickej scény a konštatoval, že „čiara je jasná, nesmieme dovoliť také vychýlenie Slovenska, aby bolo nezvratné.  Organizácie tretieho sektora za cudzie peniaze chcú meniť pomery na Slovensku.  Majú na to dosť peňazí“, povedal a oznámil: “Ideme do boja za zmeny. Kým ich nedosiahneme nevzdáme sa, bez ohľadu na výsledky volieb. Ani sa nedáme, ani sa nebojíme!“

Snem pokračoval rozpravou a prijatím uznesenia. Na záver zaznela hymnická pieseň  Kto za pravdu horí pod taktovkou  Ivana Ožváta.

 

Eva Zelenayová

Tiež sa ti môže páčiť