Gender ideológia ruší všetky morálne normy

Eva Zelenayová komentovala bratislavské modlitebné zhromaždenie proti Istanbulskému dohovoru v týždenníku Slovenské národné noviny číslo 7/2020

 

Z bratislavského Námestia slobody pred úradom vlády sa na adresu prezidentky Zuzany Čaputovej nieslo posolstvo: Odmietnite Istanbulský dohovor alebo odstúpte.  To odkazovali prezidentke účastníci modlitbového zhromaždenia 11. februára. Od roku 2017 organizuje Slovenský dohovor za rodinu po farnostiach Slovenska sv. omše, ktorých súčasťou je ružencový pochod k sídlam miestnych samospráv, aby žiadali jedno: Zastavte zlo z Istanbulu.

Čo sa stalo v Istanbule v roku 2011? Členské štáty Rady Európy podpísali Dohovor RE o prevencii a boji proti násiliu páchanému na ženách a domácemu násiliu. Ono by to bolo v poriadku, kto by nechcel chrániť ženy proti násiliu? Ibaže autori obohatili tento dokument o ideológiu rodovej rovnosti, ktorá definuje rod ako sociálny konštrukt bez akéhokoľvek vzťahu ku skutočnému biologickému pohlaviu. Dokonca požaduje odstraňovanie prirodzeného poslania mužov a žien, čo rafinovane schováva pod termín „odstraňovanie stereotypných rolí mužov a žien“. Z tejto požiadavky však vyplývajú ďalekosiahle konzekvencie až po  narušenie práva rodičov vychovávať a vzdelávať svoje deti vo vlastnom morálnom a náboženskom presvedčení.

Nemecká sociologička a spisovateľka Gabriele Kubyová vydala v roku 2013 knižku Globálna sexuálna revolúcia  s veľavravným podtitulom Strata slobody v mene slobody. Vysvetľuje v nej nový pojem gender požadujúci emancipáciu od vlastnej prirodzenosti. Varuje, že „globálna sexuálna revolúcia je po prvý raz predstavená v súvislostiach: myšlienkoví priekopníci od čias Francúzskej revolúcie, obrat od feminizmu ku gender ideológii, strategické globálne presadenie gender ideológie prostredníctvom OSN, EÚ a národných vlád.  Politické znásilnenie jazyka, epidemické rozšírenie pornografie, zrušenie všetkých morálnych noriem prostredníctvom zrovnoprávnenia homo-, bi-, trans- a intersexuality s heterosexualitou, ktoré siaha až po „homo-manželstvá“ s  možnosťou adopcie a – ako najnebezpečnejší front kultúrnej revolúcie – prevýchova mládeže v školách a materských školách predčasnou sexualizáciou.“

Autorka varuje, že „nikdy predtým neexistovala ideológia, ktorá chcela zničiť pohlavnú identitu muža a ženy a každú etickú normatívnosť sexuálneho správania“, až ideológia rodovej rovnosti. Je náhoda, že Istanbulský dohovor podpísala vtedajšia ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská a sprísnenie trestných činov extrémizmu sa stalo tiež za jej ministrovania? Práve „kriminalizovanie novými trestnými činmi ako ´homofóbia´, ´štvavá reč´ a antidiskriminančnými  zákonmi je gender ideológia v niektorých krajinách už realitou a globálne postupuje vpred“, uviedla Kubyová v roku 2013. A kto na Slovensku je za ratifikáciu Istanbulského dohovoru? Predovšetkým prezidentka Čaputová a celé spektrum progresívcov.

Mohla cirkev na Slovensku zostať ľahostajná k Istanbulskému dohovoru?  Najrazantnejšie sa voči nemu postavil kňaz Marián Kuffa. A cirkevná hierarchia namiesto toho, aby ho v jeho činnosti podporila, zakázala mu účasť na týchto stretnutiach s občanmi. Výhovorka, že  sme pred voľbami neobstojí, lebo práve o to ide, aby sme zabránili progresívcom vo voľbách získať moc nad Slovenskom. Ak sa tak stane, bude to aj vina predstaviteľov cirkvi, ktorí nepochopili ani odkaz sestry Lucie z Fatimy: „Posledným bojom medzi Pánom a kráľovstvom Satana bude boj o manželstvo a rodinu. Nebojte sa. Každý, kto sa bude snažiť o posvätnosť manželstva a rodiny, bude mať protivníkov a oponentov, pretože to je rozhodujúca otázka.“

Tiež sa ti môže páčiť