Manifestácia proti Istanbulskému dohovoru

V utorok 11. februára sa  Bratislava stala miestom odporu voči Istanbulskému dohovoru. Pôvodne ohlásené modlitbové zhromaždenie sa malo konať na Hodžovom námestí pred prezidentským palácom a malo prezidentke republiky pripomenúť, že občania Slovenska  si neželajú, aby sa Istanbulský dohovor stal súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky. Už dvakrát dohovor odmietol parlament, ale prezidentka stále otáľa informovať o tom Radu Európy.       

Pár dní pred plánovaným podujatím, ktorého organizátorom bol Slovenský dohovor za rodinu (SDZR), si progresívci zaumienili, že oni naopak, prídu na Hodžove námestie vyjadriť prezidentke podporu. Keďže ich účasť na verejných mítingoch máva dramatický priebeh a nezaobíde sa bez násilia, organizátori sa rozhodli, že modlitbové stretnutie sa uskutoční na Námestí slobody.

Kuffa mal zákaz zúčastniť sa

Tvárou SZDR je známy kňaz Marián Kuffa, ktorý od spišského biskupa Štefana Sečku dostal  zákaz zúčastniť sa na bratislavskom modlitebnom dní. Napriek tomu na námestí prítomný bol, síce len cez obrazovku,  ale zhromaždeným účastníkom sa prihovoril. Povedal, že nechápe tento zákaz, keďže nejde o politický míting, ale o modlitbové  zhromaždenie. Vysvetlil aj skutočnosť, prečo sa zhromaždenie koná pred voľbami: Ide o to, aby sa ľudia prebrali. Vyzval, aby sa nebáli ísť do boja za nepoškvrnené srdce Panny Márie.

Napokon progresívci pred prezidentský palác neprišli. Neprišli podporiť svoju prezidentku, veď načo, keď nemali do koho ísť. Neuskutočnilo sa ani  protestné zhromaždenie proti Istanbulskému dohovoru na Námestí SNP, ktoré avizovala strana KDŽP. Na námestí pred úradom vlády sa predsa len  objavili niektorí politici.  Predseda NR SR a SNS  Andrej Danko,  prišiel aj predseda ĽS NS Marián Kotleba a samozrejme, že modlil sa  aj líder kandidátky Slovenskej ligy Roman Ruhig a ďalší kandidáti  za poslancov do NR SR.

Nechceme experimenty na deťoch

Na modlitbovom zhromaždení odznelo, že SDZR organizuje modlitbové zhromaždenia už od roku 2017. Organizátori vysvetlili, že každá obeť násilia si zaslúži rovnakú ochranu.  Odmietajú však rodovú ideológiu, ktorú chce vnútiť Istanbulský dohovor  aj do škôl. „Nikto nemá právo experimentovať na našich deťoch“, odznelo z tribúny.  Istanbulský dohovor  zavádza kontroverznú definíciu rodu ako sociálneho konštruktu bez akéhokoľvek vzťahu ku skutočnému biologickému pohlaviu, odmieta stereotypné mužské a ženské roly i tradície založené na úlohách mužov a žien. Jednoducho rozkladá prirodzený poriadok .

Zhromaždeným odovzdali pozdrav od biskupa Stanislava  Stolárika, arcibiskupa Jána Oroscha a emeritného arcibiskupa Jána Sokola, ktorí sa k zhromaždeniu mali pripojiť v modlitbách. V nie veľmi prajnom počasí vydržali účastníci tri hodiny modliť sa ruženec. Po skončení sa presunuli pred prezidentský palác, kde opätovne zaznela výzva prezidentke republiky, aby rešpektovala uznesenia NR SR a oznámila Rade Európy, že SR sa nehodlá stať zmluvnou stranou Istanbulského dohovoru.

 Modlitbové zhromaždenia budú pokračovať dovtedy, kým sa nedosiahne cieľ – pokiaľ  zástupca SR nevezme späť podpis pod  diskriminačným, rodovo ideologickým Istanbulským dohovorom.

Eva Zelenayová

 

Related Post