Národné sily sa spájajú

V piatok 15. novembra sa v Žiline konalo pracovné stretnutie  SPOLOČENSTVA národniarov Slovenska – SPONA. Toto občianske združenie,  nadväzujúc na odkaz predkov, presadzuje vo svojom programe upevňovanie vlastenectva, ochraňovanie slovenskej štátnosti, mravných a kultúrnych hodnôt národa. Jeho čelným predstaviteľom je Tibor Hanuliak. Rokovania sa zúčastnili  predstavitelia zo šiestich okresov Žilinského kraja.

Spoločné atribúty našli v programe politickej strany hnutie Slovenská liga. Oslovil ich program hnutia, ako ho na sneme, na ktorý prijali pozvanie, tlmočil jeho predseda Vladimír Mečiar, kde o.i. povedal„Obdobie vzniku štátu bolo obdobím vlastenectva, terajšie sa vyznačuje jeho hanobením. Hanobením ľudí, ktorí viedli zápas o štát, ale zreteľný je aj pokus o vymazanie historickej väzby k jeho základom a úcty k hodnotám, na ktorých tento štát vznikol. Urobíme všetko preto, aby sme zabránili rozvratu spoločnosti a vrátili do jej života dôstojnosť.“

Účastníci rokovania o.z. SPONA v Žiline 15. novembra 2019.

Ak chceme žiť ako Slováci, vo svojej krajine a štáte, ak máme úctu k dôstojným hodnotám, za ktoré bojovali naši predkovia, musíme zjednotiť sily všetkých národniarov a nekompromisne sa pustiť do boja s každým, kto tento odkaz hanobí.

Žilina bola vždy baštou národniarov a tak je tomu doteraz. Napriek snahám a rôznym manipuláciám zo strany „neotesaných švindľovníkov“, v tomto meste stále zostáva zdravé jadro národniarov, ktoré takýmto silám prekazí všetky rozprávkové sľuby so zlým koncom!

Občianske združenie SPONA ide jednoznačne spolupracovať a podporovať hnutie Slovenská liga. „Všetci naši členovia sa zapoja do uskutočňovania programových cieľov Slovenskej ligy, oduševnene a s radosťou budú šíriť  myšlienky kresťanstva, vlastenectva a svojbytnosti Slovenska,“- povedal predseda občianskeho združenia Hanuliak.

Dôkazom spolupráce a spoločnej vízie na budúcnosť slovenskej spoločnosti je konanie krajského snemu hnutia Slovenská liga, ktorý sa uskutoční v piatok 22. novembra 2019 v Žiline.

 

Tibor Hanuliak

predseda OZ SPONA

FOTO: Patrik Pastierik

Related Post