Pozvánka na Krajský snem v Bratislave

Pozývame Vás
na

Krajský snem
Hnutia Slovenská liga
Bratislavského samosprávneho kraja
Sobota 23.11.2019 o 14.00 hod.
SÚZA

Drotárska cesta 4748/46
Bratislava

Program
14.00 Registrácia členov hnutia
15.00-17.00 Rokovanie snemu

 

Príloha k pozvánke na rokovanie krajského snemu hnutia Slovenská liga v Bratislave dňa 23.11.2019

  1. Dovoľujem si Vás zároveň požiadať, aby ste si ako riadny delegát snemu priniesli k prezentácii občiansky preukaz a boli pripravený (pripravená) pri prezentácií zaplatiť v hotovosti členský príspevok za rok 2019 vo výške 10 eur. Po zaplatení členského Vám bude vydané potvrdenie o prijatí tejto finančnej čiastky do pokladne hnutia Slovenská liga.
  2. Budúci členovia hnutia Slovenská liga, ktorí neodovzdali do konania snemu prihlášku za člena, môžu ju vyplniť počas registrácie pred konaním snemu.
  3. Snem hnutia sa bude riadiť programom, s ktorým bude oboznámený každý delegát snemu pred konaním samotného rokovania snemu hnutia Slovenská liga.
  4. Na miesto rokovania snemu odporúčame mestskú dopravu – spoj č. 41, smer Drotárska cesta. Pri použití vlastného dopravného prostriedku je pri objekte SÚZA dostatok parkovacích miest.

 

Tešíme sa na Vašu účasť!

V Bratislave dňa 18.11. 2019
Prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr.SVS.

Tiež sa ti môže páčiť