Pozvánka na Krajský snem v Košiciach

HNUTIE SLOVENSKÁ LIGA
Krajská organizácia v Košiciach

P O Z V Á N K A

Pozývame Vás na
Krajský snem
Hnutia Slovenská liga

utorok 26.11.2019 o 17.00 hod.
za účasti predsedu hnutia
JUDr. Vladimíra Mečiara

Program
16.30 -17.00 Registrácia nových členov
17.00 Rokovanie snemu

AULA , Hlavná ul. 68, Košice
Dovoľujeme si Vá požiadať , aby Ste si k registrácii doniesli
občiansky preukaz a pozvali aj svojich priateľov a sympatizantov

 

Tešíme sa na Vašu účasť
Organizačný výbor

Tiež sa ti môže páčiť