Pozvánka na Krajský snem v Nových Zámkoch

HNUTIE SLOVENSKÁ LIGA
Krajská organizácia v Nitre

P O Z V Á N K A

Srdečne Vás pozývame
na krajský snem hnutia Slovenská liga
Nitrianskeho samosprávneho kraja

Štvrtok 21.11.2019 o 18.00 hod.
HOTEL GRAND, Pribinova 19, NOVÉ ZÁMKY

za účasti predsedu hnutia Slovenská liga
JUDr. Vladimíra MEČIARA, Dr. h. c.

 

 

Program:
17:15 Registrácia nových členov HSL
18:00 Rokovanie snemu

 

 

Registrácia súčasných a nových členov HSL bude od 17:15 do 18:00 hod.
Dovoľujeme si Vás zároveň požiadať, aby ste si priniesli k prezentácii občiansky preukaz a pozvali aj svojich priateľov sympatizantov.

Tešíme sa na vašu účasť!

 

V Nových Zámkoch dňa 18.11.2019

JUDr. Zuzana Kondrlíková Plháková,
člen predsedníctva

Tiež sa ti môže páčiť