Pozvánka na Krajský snem v Prešove

HNUTIE SLOVENSKÁ LIGA
Krajská organizácia v Prešove

P O Z V Á N K A

Srdečne Vás pozývame
na krajský snem hnutia Slovenská liga
Prešovského samosprávneho kraja

Pondelok 25.11.2019 o 16.00 hod.
HOTEL DUKLA Prešov

 

 

 

Program:
16.00 Registrácia členov hnutia
17.00-18.00 Rokovanie snemu

 

 

S úctou
Ing. Pavol Kačic

Related Post