Pozvánka na Krajský snem v Žiline

HNUTIE SLOVENSKÁ LIGA
Krajská organizácia v Žiline

P O Z V Á N K A

na

Krajský snem HNUTIA SLOVENSKÁ LIGA,

   ktorý sa uskutoční  22.11.2019 (piatok) o 16,30 hod.

v priestoroch hotela BOSS v Žiline, Čepiel č.1.

… Nečakaj, že každý porozumie tvojej ceste –

hlavne, pokiaľ nedovidí do cieľa.

Preto – o ňom neprestávaj hovoriť !

Related Post