Devínska dohoda národno-kresťanských subjektov s Vladimírom Mečiarom.

Na domácej politickej scéne sa odohrávajú aj také udalosti, na ktoré sa očakáva jasný a zrozumiteľný postoj, aj zo strany národne cítiacich Slovákov. Pod egidou niektorých iných politických platforiem u nás, do hry vstupujú aj rôzne populistické, marketingové a iné alternatívne nástroje cieleného riadenia a manipulácie, čo v konečnom dôsledku predznamenáva túžbu po ovládnutí Slovenska.
Národné a kresťanské sily, aby odvrátili túto, doslova katastrofu na domácej scéne, musia sa spojiť. Prvý pokus sa uskutočnil v piatok 28. júna 2019 v Bratislave na Devíne.
Nasledujúci audiovizuálny záznam sprostredkúva postoj spomenutých zástupcov slovenských iniciatív, politických strán a hnutí, ktoré sa zúčastnili.
Ovocím Devínskej dohody je aj vznik spoločného politického subjektu s názvom: „Slovenská liga“.

Related Post