Slovenská liga v Bratislavskom kraji

Kreovanie štruktúr hnutia Slovenská liga sa postupne rozvíja. V krátkom čase po republikovom sneme v Trenčíne sa pridala aj Bratislava, kde bol vymenovaný za krajského predsedu Prof. MUDr. Hrušovský Štefan, CSc., Dr. SVS.

Related Post