V Galante aj o bruselskom diktáte

Vo štvrtok 13. februára sa v Galante uskutočnilo stretnutie kandidátov na poslancov do NR SR hnutia Slovenská liga s občanmi mesta. Okresná predsedníčka hnutia Agáta Žalkovičová  dokázala vzbudiť záujem o program hnutia síce predovšetkým medzi staršou generáciou,  ale práve tá rozmýšľa zodpovedne a na základe skúseností. Ukázalo sa to najmä počas diskusie. A verme, že aj v najbližších voľbách.

S programom hnutia oboznámil prítomných líder kandidátky Roman Ruhig.  Auditórium  zaujala zmena volebného systému, ale aj sociálne dopady na obyvateľstvo vyplývajúce z programu Slovenskej ligy a najmä zmeny v súdnictve.

Dvojka na kandidátke, Eva Zelenayová,  objasnila dosah  Sorosovej Nadácie otvorenej spoločnosti na ovládnutie verejného, mediálneho a politického priestoru. Výsledkom pôsobenia tejto nadnárodnej mimovládky je mohutný nástup liberálneho fašizmu, ktorý ako rakovina požiera tradičný spôsob života na Slovensku.

    Deviatka na kandidátke, Ivan Melicher, zaujal skúsenosťami z prostredia organizovaného zločinu. Samozrejme, na strane zákona.  Z prostredia polície má skúseností Andrej Marko s číslom 26 na kandidátke. Zaujal vysvetlením kompetencií policajtov.

Konkrétne dopady európskej direktívy na drobnochovateľov priblížila Agáta Žalkovičová a treba povedať, že je nad čím sa zamýšľať a čo riešiť. Nie je predsa možné, aby z Bruselu prichádzali také nariadenia,  ktoré pôsobia likvidačne na rozvoj vidieka a potravinovú sebestačnosť obyvateľstva. Žiaľ, o takýchto problémoch médiá  informácie neprinášajú. Ani o tom, ako manipulujú verejnú mienku v prospech liberálnej, vraj demokracie.

 

Eva Zelenayová

Related Post