Vladimír Mečiar sa vracia a hovorí s občanmi Slovenska

https://youtu.be/puqO7v4jyIw

26. sep. 2019 v hoteli Bratislava sa trojnásobný premiér JUDr. Vladimír Mečiar, ktorý je architektom Slovenskej republiky prihovoril opäť k občanom Slovenska.

Donedávna V. Mečiar trávil svoj čas so svojou rodinou. V súčasnosti je ohrozené postavenie Slovenska a to postavilo na nohy mnoho národne cítiacich ľudí, vrátane zakladateľa Slovenskej republiky.

Slovákov trápi čo sa deje s našou suverenitou a postavením Slovenska v medzinárodných vzťahoch, ale aj u nás doma.

Značným znepokojením je, že u nás zavládli globalizačné prúdy a liberálne subjekty, ktoré chcú viac nemravnosti, ako sú tradičné hodnoty jednotlivých národov a štátov v Európe.

Snaha súčasných liberálov je likvidácia tradičnej rodiny, likvidácia národných štátov a tradičných národných kultúr. To nie je všetko, ich snahou je budovanie svetového konglomerátu, nadvlády, svetovlády na riadenie už len krajinných oblasti. Aj preto si môžete všimnúť kto je za svetovládu a o Slovensku už len hovorí o krajine a nie o štáte.

Mimovládky financované zo zahraničia idú ovplyvňovať na Slovensku voľby s obsahom: „Nedovolíme, aby sa v predvolebnej kampani o Slovenský parlament 2020 hovorilo o témach, ako národ, vlasť, rodina.“

Súčasne dianie nenechalo vlažným ani Vladimíra Mečiara a opäť sa stavia do čela na záchranu suverenity, rodiny a statusu občanov Slovenska. Preto aj na stretnutí s občanmi porozprával svoje skúsenosti a svoj realistický pohľad na naše problémy, ktoré Slovensko ťahajú ku kríze.

Related Post