Slovenská liga a Slovensko má požehnanie Ctihodným otcom ThDr. Jána Košiara

https://youtu.be/JSPKx7xf9w8

Hnutie Slovenská liga sa usiluje posilniť spojenie slovenského ľudu v tradičnú rodinu a vieru slovenského národa, ktorý dostal požehnanie v duchu odkazov sv. Jána Pavla II.

„Slovensko má veľkú úlohu pri budovaní Európy tretieho tisícročia, je povolané ponúknuť svoj veľmi významný príspevok k pravému pokroku európskeho kontinentu svojimi tradíciami, kultúrou, svojimi mučeníkmi a vyznávačmi, ako aj živými silami svojich nových generácií,“

Slovenskej lige dal požehnanie Ctihodný otec ThDr. Ján Košiar, ktorý podporil spájanie kresťanov v slovenskej politike. Politika sa nemôže robiť pre peniaze. Minister znamená služobník. Slovenská liga vždy bude slúžiť ľudu, občanom Slovenska. Slovenská liga dokáže spojiť tých najlepších ľudí, ktorí sa už v minulosti osvedčili a prídu aj noví mladí, že ich prvým záujmom je blaho národa a dokážu spoločne presadiť myšlienku dobra, pravdy, vlastenectva a právneho štátu.

Related Post