Školstvom všetko začína a od školstva všetko zavisí.

https://youtu.be/utmwge2qS_M

Slovenská liga sa zhodla, že je nutné zmeniť financovanie školstva a presunúť viac financií do odborného, kvalitného vzdelávania, ako do kvantity, čo ho sme dnes svedkami. „Školstvom všetko začína a od školstva všetko zavisí. To nie je fráza, to je fakt. ktorý nás učí sám život“, povedal Mgr. Jaroslav Belúch kandidát č. 8 Hnutia Slovenskej ligy.

Related Post